Tijdelijk gebruik van een vervangwagen!

Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat, als gevolg van een ongeval, defect of onderhoudsbeurt de auto onbeschikbaar was. Bij wijze van dienstverlening zorgt uw garagist dan soms voor een vervangwagen. De eigen nummerplaat wordt tijdelijk bevestigd aan het vervangingsvoertuig en u kan terug de weg op. De vraag rijst dan of u dan rechtsgeldig verzekerd bent?

U hoeft deze vervanging niet te melden aan uw verzekeraar omdat artikel 4 van de modelovereenkomst bepaalt dat u maximaal 30 dagen verzekerd blijft als uw eigen voertuig tijdelijk onbruikbaar is.

Er zijn wel een paar voorwaarden waaraan moet voldaan zijn: 

 1. De dekking geldt maximaal voor een periode van 30 dagen, te beginnen vanaf de dag dat uw eigen voertuig onbruikbaar is.
 2. Het vervangingsvoertuig moet eigendom zijn van een derde én moet voor
  hetzelfde gebruik bestemd zijn. U kunt bv. geen bestelwagen als vervangwagen voor uw personenauto gebruiken.

Inschrijving en autokeuring!

U bent nu wel geldig verzekerd voor één maand maar er kunnen nog problemen opduiken o.a. met betrekking tot de geldige inschrijving van het voertuig.

Stel dat de garagist u een voertuig meegeeft dat voorheen toebehoorde aan een andere klant die op zijn beurt een andere wagen gekocht heeft. Die klant heeft die andere wagen reeds laten inschrijven waardoor diens vorig voertuig, waar u nu mee gaat rijden, niet meer is ingeschreven! U rijdt dus met een, weliswaar wel verzekerd, maar niet ingeschreven voertuig. Er is dan ook geen belasting op in verkeerstelling betaald voor die vervangwagen.

U moet er ook op letten dat het voertuig waarmee u gaat rijden geldig gekeurd is. Indien dat niet het geval is kan u mogelijk met de verzekering problemen krijgen. Het kan ook zijn dat uw garagist u een voertuig ter beschikking stelt met een handelaarsplaat. Ook in dat geval zijn er voorwaarden waar u moet mee rekening houden vooraleer u zich in het verkeer begeeft:

 1. Omdat deze vervangwagen eigendom is van de garage moet het
  inschrijvingsbewijs ‘HANDELAAR’ aanwezig zijn in de vervangwagen.
 2.  Er moet daarenboven een geldig keuringsbewijs in het voertuig aanwezig zijn.
 3.  Uw eigen voertuig moet voor herstelling in de garage zijn.
 4.  Het inschrijvingsbewijs van uw wagen moet zich eveneens in de vervangwagen
  bevinden.
 5. De vervangwagen mag maximaal 7 dagen gebruikt worden.
In alle gevallen is de dekking die de BA-verzekeraar van het eigen voertuig biedt voor de vervangwagen alleen geldig voor de aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, diens partner en de inwonende kinderen. Deze waarborg biedt enkel een oplossing op het vlak van de burgerlijke aansprakelijkheid. Desondanks blijft een strafrechtelijke vervolging nog steeds mogelijk omdat u niet zomaar uw nummerplaat op een andere wagen mag hangen

Ongeval met een vervangwagen

U veroorzaakt een ongeval met de vervangwagen en bent in fout. De eigenaar-garagist zal zeker zijn schade willen recupereren. Als de politie erbij komt en een proces-verbaal opstelt, dan kunt u een boete krijgen voor het rijden met een niet-ingeschreven voertuig: geen BIV betaald, geen keuring, geen geldige verzekering. U kan dus strafrechtelijk vervolgt worden. En daarenboven is er nog de garagist die zijn geld wil. Al deze kosten zijn uiteraard te uwen laste. Mogelijk is de schade aan het voertuig gedekt door een omniumverzekering. Als de wagen niet in omnium verzekerd is moet u de eventuele stoffelijke schade aan de vervangwagen zelf betalen.
Vooraf checken!
Wanneer uw garagist u een voertuig ter beschikking stelt, controleer dan of dit voertuig in orde is voor de volgende voorwaarden:
 • Is de vervangwagen ingeschreven?
 • De nummerplaat van de vervangwagen dient overeen te komen met de
  nummerplaat op het inschrijvingsbewijs.
 • Is de wagen correct verzekerd?
 • Is er een omnium verzekering?
 • het verzekeringsbewijs dient bij de boorddocumenten te zitten.
 • Zijn de belastingen betaald?
 • Is het voertuig technisch gekeurd?

Hou ook het bedrag van de vrijstelling in de gaten. De meeste wagens in het vervangingsaanbod van een garage zijn all risk verzekerd, maar er wordt wel vaak wel een hoge vrijstelling toegepast. In geval van stoffelijke schade is deze vrijstelling voor uw rekening.

Wij hopen dat deze informatie u voldoende wapent zodat u met mogelijke valkuilen kunt rekening houden. Bij twijfel neem dan even contact op met ons kantoor.