Wegenhulp en bijstand

Veilig op weg met wegenhulp !

Sedert de verplichte invoering in 1956, heeft de autoverzekering een hele route afgelegd.
De behoeften van de automobilist anno 2007 zijn ook niet meer dezelfde als die van 50 jaar geleden. De verkeersrisico’s zijn vele malen toegenomen. Vandaag zijn er in België meer dan 6 miljoen motorvoertuigen in omloop, waarvan bijna 5 miljoen personenauto’s. Dat betekent dat elk huisgezin meer dan één voertuig telt. De motorrijtuigen-verzekering van toen heeft in de afgelopen vijf ecennia een hele metamorfose ondergaan. De combinatie van de verplichte burgerlijke aansprakelijkheid met rechtsbijstand, volledige of gedeeltelijke omnium, persoonlijke inzittenden en bestuurder, kennen we natuurlijk reeds langer. Tegenwoordig zijn ook de waarborgen reisbijstand en wegenhulp onafscheidelijke begrippen geworden in de autopolis.
Het leek ons nuttig om de waarborg wegenhulp met dit artikel in de aandacht te brengen. Een waarborg die nauw aansluit bij de klassieke waarborg omnium en die u in het hectische verkeer van tegenwoordig veel onheil kan besparen. Bandenpech, motor

defect, verkeersongeval of een diefstal, wie is er nog niet het slachtoffer van geworden!
En het gebeurt steeds op de meest ongelukkige plaatsen en tijdstippen.

Caenenstripjejuni2005

Wanneer kan u beroep doen op de waarborg wegenhulp !

 • Ongeval: Bij een ongeval waardoor uw voertuig onbruikbaar wordt, krijgt u gedurende maximum 5 dagen de beschikking over een vervangingsvoertuig.
 • Diefstal: Wanneer het voertuig gestolen wordt, of bij een poging tot diefstal onbruikbaar is, krijgt u gedurende maximum 30 dagen de beschikking over een vervangingsvoertuig.
 • Pech: Bij pech op de weg wordt het verzekerde voertuig afgesleept naar de aangeduide garage. Indien de herstelling meer dan 24 uur duurt wordt gedurende maximum 5 dagen een vervangingsvoertuig ter beschikking gesteld. Daarenboven wordt er voor de inzittenden de terugkeer naar huis of hun vervoer naar de oorspronkelijke bestemming georganiseerd en betaald.
 • Brandstoftekort: Bij brandstoftekort wordt een pechverhelper ingeschakeld om het voertuig van voldoende brandstof te voorzien. Verkeerde brandstof: Wanneer per vergissing verkeerde brandstof in de tank werd gepompt worden de kosten voor het afslepen van het voertuig en leegmaken van de tank vergoed.
 • Lekke band: Bij een lekke band wordt het voertuig door de pechverhelper hersteld op de plaats van de immobilisatie. Eventueel wordt afsleping naar de dichtstbijzijnde garage georganiseerd en betaald.
 • Vergeten, verloren of gestolen sleutels:
  • ofwel worden, via de pechverhelper, de deuren van het voertuig geopend;
  • ofwel worden de kosten van een taxi betaald om de reservesleutel op te halen;
  • ofwel wordt het voertuig afgesleept naar de dichtstbijzijnde garage

Waar is de waarborg wegenhulp geldig en voor welke voertuigen ?

De waarborg wegenhulp is geldig in België, in alle landen van de E.U. en daarbuiten deze die op de groene kaart vermeld zijn. De dekking kan worden afgesloten voor personenwagens, lichte vrachtauto’s, minibussen en mobilhomes tot 3,5 ton. Op het ogenblik van het onderschrijven vande waarborg mogen de voertuigen niet ouder zijn dan 10 jaar*. Ook campingwagens, caravan of aanhangwagens met een maximaal toegelaten gewicht van 3,5, getrokken door het in de autopolis omschreven voertuig, zijn verzekerd.
* Ook voor voertuigen die ouder zijn dan 10 jaar hebben wij een nog oplossing.
Voor dergelijke voertuigen bestaan er aparte contracten.