Uw bromfiets verdient een kentekenplaat !

Vanaf 11 december 2015 kan u via een regularisatieprocedure een kentekenplaat bekomen voor uw gebruikte bromfiets…

Sinds 31 maart 2014 rijden de nieuwe en voordien in België of elders reeds ingeschreven bromfietsen en lichte vierwielers rond met een kentekenplaat....

Vanaf 1 oktober 2015 moeten alle in België rijdende bromfietsen eveneens voorzien worden van een kentekenplaat. Een regularisatie-operatie zal in die zin worden doorgevoerd: het betreft hier alle voertuigen die in België in omloop waren voor 31 maart 2014, met een Europese of Belgische goedkeuring.

De hieronder uitgelegde procedure is van toepassing op deze voertuigen.
Andere bij de regularisatieprocedure betrokken voertuigen: de, nà 31 maart 2014, uit een EU-land ingevoerde voertuigen met een Europese of  Belgische goedkeuring en die voordien nooit ingeschreven werden.

Deze regularisatie operatie wordt gestart om de verkeersveiligheid te verbeteren: verzekerde voertuigen, identificatie van de voertuigen, identificeerbare bestuurders.....
De, voor 31 maart 2014,  uit een EU- land ingevoerde voertuigen met een nationale goedkeuring (geen Europese) moeten de validatieprocedure voor motorfietsen en bromfietsen volgen bij 1 van de drie Belgische Gewesten. Vervolgens kunnen zij via de normale weg ingeschreven worden.

De, voor 31 maart 2014, uit een niet EU- land ingevoerde voertuigen moeten een homologatieprocedure volgen bij één van de drie Belgische Gewesten.

Procedure

De normale regularisatieprocedure voor een brommer of lichte vierwieler aangekocht vóór 31 maart 2014 verloopt als volgt:

 

 

 • Stap 2. De gebruiker krijgt van bpost een aanvraagformulier voor inschrijving dat hij moet invullen, ondertekenen en voorleggen aan zijn verzekeraar.

 

 • Stap 3. De verzekeraar voert de inschrijving uit via de WebDIV-toepassing en overhandigt de gebruiker een samenvattingsformulier van de inschrijving.

 

 • Stap 4. De gebruiker wacht de komst van de postbode af die hem de kentekenplaat bezorgt die hij op zijn voertuig moet aanbrengen en het kentekenbewijs dat hij zorgvuldig moet bewaren (het inschrijvingsbewijs bestaat uit twee delen: een deel om thuis te bewaren en een ander om aan boord van het voertuig te bewaren).

 

Naargelang de leeftijd van het voertuig zijn voorziet de regelgeving aanpassingen van deze "normale" procedure voor voertuigen met een "oldtimer"-kenteken, voertuigen van vóór of na 1975 en voor voertuigen ouder of jonger dan 25 jaar.

 

HERINNERING: Procedure voor voertuigen die na 31 maart 2014 in het verkeer zijn gebracht 

Bij aanschaf van een nieuw of tweedehands voertuig dat in België in het verkeer wordt gebracht, krijgt de aanvrager een aanvraagformulier voor inschrijving waarop de voertuiggegevens afgedrukt staan. De inschrijving van deze voertuigen via de WebDIV-toepassing zal mogelijk zijn in zoverre de autobouwers en invoerders deze voertuigen vooraf hebben geregistreerd in de gegevensbank van de DIV.

 

Betrokken voertuigen

De voertuigcategorieën waarop deze regularisatiemaatregel betrekking heeft, zijn:

 • De brommers, meer bepaald voertuigen met twee wielen (categorieL1e) of met drie wielen (categorie L2e) uitgerust met een maximum cilinderinhoud van 50 cc of 4kW en waarvan de maximumsnelheid niet hoger ligt dan 45km/uur.
 • De lichte vierwielers, meer bepaald de voertuigen waarvan het lege gewicht niet meer bedraagt dan 350 kg, uitgerust met een cilinderinhoud van 50 cc of 4kW en waarvan de maximumsnelheid niet hoger ligt dan 45km/uur.

 

Uitgesloten zijn:

 • Voertuigen uitsluitend bestemd voor fysiek gehandicapten
 • Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen
 • Voertuigen die niet minstens één plaats hebben.
 • Minibikes
 • Voertuigen met een maximumsnelheid van 6km/uur moeten niet worden ingeschreven.

 

Kentekenplaat

Nieuwe of opnieuw ingeschreven voertuigen krijgen een kentekenplaat die begint met de letter "S".

 • De "brommers" en rijwielen krijgen een kentekenplaat van hetzelfde formaat als de "motorfietsen" (21 cm breed en 14 cm hoog):

Klasse A (maximum 25 km/uur): begint met "A" (S-ABC 001)

Klasse B (maximum 45 km/uur): begint met "B" (S-BAE 001)

 

 • De "lichte vierwielers" kunnen kiezen uit twee kentekenplaatformaten beginnend met "U" (S-UAB 001)

De kentekenplaat van de "voertuigen": 52 cm breed en 11 cm hoog

De kentekenplaat van de "motoren": 21 cm breed en 14 cm hoog

 

De voertuigen die zijn uitgerust met een koetswerk en een montageplaats voor een kentekenplaat, moeten vooraan een reproductie van de kentekenplaat dragen. De voorwaarden waaraan deze reproductie moet voldoen, zijn uiteengezet op onze website .

 

Bijdrage

Voor de regularisatie, het doorsturen door bpost van de technische gegevens naar de DIV, de kentekenplaat en het kentekenbewijs bedraagt de prijs 42 euro, contant te betalen aan de postbode bij aflevering van de kentekenplaat.

 

Voor een normale regularisatie, de kentekenplaat en het kentekenbewijs bedraagt de prijs 30 euro, contant te betalen aan de postbode bij aflevering van de kentekenplaat.