Jongeren en autoverzekeringen

Jongeren autoverzekeringHelft van de jongeren tussen 18 en 25 jaar gokt met autoverzekering!

18 jaar, rijbewijs gehaald, een eerste eigen auto, de wereld ligt aan je voeten. Dan kom je in het verkeer terecht en blijkt dat je nog heel wat ervaring moet opdoen om vlot mee te kunnen. De statistieken bevestigen dat gebrek aan ervaring de jongeren parten speelt, ze maken tot drie maal toe meer kans om in een ongeval betrokken te geraken. Dat vertaalt zich al snel in een verzekeringspremie voor jongeren die soms als “onrechtvaardig” wordt beschouwd.

Daarom kiest 50% van de jongeren tussen 18 en 25 jaar ervoor om de auto te verzekeren op naam van de ouders. De premie wordt stevig gedrukt maar tevens loop je een groot risico als het toch eens fout zou gaan op de baan. Als de wagen op naam van de ouders wordt verzekerd, zonder vermelding van de voornaamste bestuurder, dan kan naar aanleiding van een schadegeval worden nagegaan wie effectief de voornaamste bestuurder is. Blijkt het één van de kinderen te zijn, dan is er sprake van bedrog en kan de verzekeraar de gedane uitgaven aan de tegenpartij integraal terugeisen bij de aansprakelijke voor het schadegeval.
Onderzoek naar de voornaamste bestuurder gebeurt door eenvoudige navraag in de buurt, vb. wie zagen de buren het meest met het betreffende voertuig rijden? Om dit alles te vermijden zoeken wij naar een oplossing op maat van de klant.
De laatste evolutie in het meten van het rijgedrag zijn ”zwarte dozen”. Na een bepaalde tijd op de baan velt de zwarte doos een oordeel over de rijkunsten van de jongere. Als de black box een deftig rijgedrag optekent met weinig pieken in G krachten dan heeft dat een gunstig effect op uw premie. De zwarte doos kan ook een reddende functie hebben. Bij registratie van een zware impact na een ongeval, kunnen de hulpdiensten automatisch worden verwittigd.
Als je als jongere een wagen kiest met niet al te hoog vermogen en eens te rade gaat bij de verzekeraar van de ouders, dan wordt de premie al snel een stuk aannemelijker. Correct verzekerd zijn is in dit geval veel meer waard dan het voordeel dat je zou doen door polis op naam van de ouders te plaatsen. Wij helpen u graag op weg om zoon- of dochterlief correct de baan op te sturen met zijn of haar eigen wagen.