Voertuig

Uw autoverzekering - Voertuig

Bij de autoverzekering onderscheiden we drie belangrijke waarborgen. Allereerst is men wettelijk verplicht zich te verzekeren voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Voor de nieuwe wagens verzekert men meestal eigen schade aansluitend op de verplichte waarborg burgerlijke aansprakelijkheid.

Als aanvulling kan men een rechtsbijstandsverzekering afsluiten voor juridische begeleiding bij voorkomend schadegeval.

auto-vibe

Burgerlijke aansprakelijkheid

De waarborg "burgerlijke aansprakelijkheid" beschermt de verzekeringsnemer tegen de financiële gevolgen n.a.v. een schadegeval in fout.
Anderzijds worden eventuele slachtoffers van het ongeval vergoed. Zowel materiële als lichamelijke schade van de benadeelden worden vergoed. De zwakke weggebruiker wordt ongeacht zijn aansprakelijkheid voor het ongeval steeds vergoed wat betreft zijn niet-materiële schade.
Belangrijk om weten is dat de eigen letsels van de aansprakelijke bestuurder niet gedekt worden! Een mogelijke oplossing is om een bestuurderspolis lichamelijke ongevallen af te sluiten.

Omniumverzekering

De waarborg omnium dekt eigen materiële schade en diefstal. Men kan opteren voor een beperkte omniumverzekering waarbij enkel schade door brand, diefstal, aanraking met dieren, en glasbraak is verzekerd.

Volledige waarborg:

 • Schade door ongeval
 • Kosten wegslepen
 • Vandalisme
 • Diefstal
 • Misbruik van vertrouwen door persoon die voertuig leent
 • Brandschade bij kortsluiting
 • Natuurgeweld
 • Glasbraak
Gedeeltelijke waarborg:

 • Diefstal en poging tot diefstal
 • Misbruik van vertrouwen
 • Brandschade bij kortsluiting
 • Natuurgeweld
 • Aanrijding met dieren
 • Glasbraak

Rechtsbijstand

Een noodzakelijke aanvulling bij eventuele problemen ivm technische en medische expertises is het afsluiten van een waarborg rechtsbijstand. Via deze waarborg krijgt men gratis juridische bijstand bij gerechtelijke procedures m.b.t. uw autoverzekering.

 • Uw plaat binnen 24 u bij U aan huis
 • Schadebeheer in ons eigen kantoor
 • Betaalbare premies, ook voor jongeren - Jongeren en autoverzekering!
 • Uitgebreid aanbod in omnium-formules

Via het onderstaand link kunt u direct uw autoruitschade melden bij Autoglass Clinic.

afspraak_autoglass

Klik hier voor een vrijblijvende offerte