Privé-leven

BA Familiale

Zekerheid voor uw gezin

De belangrijkheid van een verzekering b.a. privé-leven, ook wel 'familiale-verzekering' genoemd, wordt zeer dikwijls onderschat. Nochtans is een dergelijke polis onmisbaar in het gezin.
Dit verzekeringscontract beschermt u immers tegen de aansprakelijkheid, die u en uw gezin kunnen oplopen overeenkomstig de artikelen 1382 tot en met 1386 bis van ons Burgerlijk Wetboek en gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht.

familie

De basisvoorwaarden van een familiale polis bestaat uit twee luiken:

1. Aansprakelijkheid:

Uw familiale verzekering moet volgens de wet aan minimum voorwaarden voldoen. De lichamelijke schade, die u aan derden veroorzaakt, moet minstens gedekt zijn tot een bedrag van 12.394.675 €. Voor stoffelijke schade is de minimum vergoedingsgrens 619.734 € en wordt per schadegeval een geïndexeerde vrijstelling toegepast van 124 € (aan de huidige index 198,71 €).

2. Rechtsbijstand:

Het tweede luik van de polis betreft de waarborg rechtsbijstand.
Uw polis neemt alle gerechtskosten, erelonen van advocaten en expertisekosten ten laste voor :
a. de strafrechterlijke verdediging, wanneer u vervolgd wordt naar aanleiding van een schadegeval, waarvoor de burgerlijke aansprakelijkheid geldt, hetzij wegens inbreuk op wetten, decreten en/of reglementen.
b. de burgerlijke verdediging teneinde de herstelling te bekomen van uw schade die veroorzaakt werd door een verantwoordelijke derde.

Wie zijn en wat is verzekerd ?

  • uzelf en alle personen die bij u inwonen.
  • uw huispersoneel en kinderoppas.
  • minderjarige kinderen van derden die bij u logeren of die u tijdelijk oppast.
  • uw huisdieren.
  • uw gezinswoning, de inboedel en uw privé tuin tot maximum 1 hectare (sommige
  • verzekeraars gaan zelfs tot 5 hectare).
  • het studentenverblijf van uw kinderen.
  • uw tweede verblijf of stacaravan waarvan u eigenaar of huurder bent.
  • schade door het gebruik van tuinwerktuigen.
  • Boten < 10 din pk en zeilboten < 300 kg waarvan de verzekerde eigenaar is.

Waar is de verzekering geldig?

De wet voorziet dat het contract geldig moet zijn in geografisch Europa en de landen rond de Middellandse Zee. De meeste verzekeraars verlenen dekking in de hele wereld.

Premie !

Voor de premie hoeft u het niet te laten, een gezinspolis kost jaarlijks ongeveer 90 € voor gezinnen. Alleenstaanden of personen van de derde leeftijd betalen minder.
De familiale verzekering moet voorkomen dat uw patrimonium in gevaar komt zodat u niet de rest van uw leven moet betalen om de schade van een derde te vergoeden.