Persoonlijke ongevallenverzekering

Een ongeval is snel gebeurd en daarom ben je als werknemer in de polis “Arbeidsongevallen” voldoende verzekerd. Maar wat met ongevallen die niets met het werk te maken hebben? Of wat met kinderen die slachtoffer zijn van een ongeval? De verzekering Persoonlijke ongevallen biedt dan een zeer goede oplossing.

U kunt Uzelf en Uw gezin dus beveiligen tegen alle mogelijke ongevallen.

De polis Persoonlijke Ongevallen is een heel soepele polis: u kiest zelf welke waarborgen u wenst.
U kiest eerst één of beide hoofdwaarborgen:

  • kapitaal bij overlijden
  • kapitaal bij blijvende invaliditeit

Die kunt aanvullen met een van de volgende waarborgen:

  • een dagvergoeding in geval van tijdelijke werkongeschiktheid
  • een dagvergoeding in geval van hospitalisatie
  • de medische kosten

Deze premies zijn niet fiscaal aftrekbaar maar de uitkeringen worden dan ook niet belast.

Relevante links: