Pensioensparen

Pensioensparen - Uw spaarpotje voor later!

Sparen is vooruitzien, denken aan de toekomst, aan onze oude dag. Dus moeten wij vandaag sparen voor het noodzakelijke pensioen later. Natuurlijk heeft u een spaarboekje. Dat is al heel wat. Maar is dit voldoende ?
De vooruitziende burger bekijkt de voordelen van pensioensparen.

Doel

Ik spaar en stel mijn toekomst veilig.
Ik realiseer nu een flink belastingsvoordeel.

Wie

Iedere persoon tussen 18 en 64 jaar.

Hoeveel

De stortingen kunnen gebeuren volgens eigen profiel, zoveel men wil en hoe men wil. Maar elk jaar bepaalt de wet het maximum bedrag dat kan in mindering gebracht worden van de belastingen. Voor het jaar 2016 is dit 940 euro per persoon.

Voordeel:

  • De gedane stortingen geven een belasting voordeel tussen 30 en 35 % van de gestorte premie

Heeft u recht op pensioen en groepsverzekering van ex-partner?

Wie scheidt, heeft soms recht op een pensioen van de ex-echtgenoot. Maar wat als u hertrouwt? Of als uw ex hertrouwt of overlijdt? Verliest u dan dat pensioen? Door het toenemend aantal echtscheidingen komen alsmaar vaker vrouwen die niet of nauwelijks gewerkt hebben, alleen te staan. De vraag rijst dan of zij recht hebben op een pensioen en hoe hoog dat zal zijn. Hun eigen rustpensioen berekend op basis van hun eigen loopbaan zal heel beperkt zijn. Iedereen kent wel gezinnen waar de moeder thuis bleef na de geboorte van de kinderen. De eigen werkloopbaan is zeer kort geweest tot aan de geboorte van de kinderen en men heeft samen beslist dat de man bleef werken en de vrouw thuis zou blijven voor de opvang en opvoeding van de kinderen.

Gehuwde werknemers en zelfstandigen: pensioen na echtscheiding?

Gescheiden gepensioneerden in deze situatie kunnen hun eigen rustpensioen aanvullen met het ‘pensioen van de ex- echtgenoot’. Dit pensioen kunt u ontvangen vanaf uw 60ste als u in aanmerking komt om vervroegd op pensioen te gaan of op uw 65ste verjaardag na uw echtscheiding. Vervroegd op pensioen gaan op 60 is alleen weggelegd voor wie een eigen loopbaan heeft van minstens 30 jaar. Weinigen komen in aanmerking voor pensioen op 60 jaar. Het bestaat alleen voor wie gehuwd was met een werknemer of zelfstandige. Was uw ex-partner een ambtenaar, woonde u feitelijk of wettelijk samen, dan kunt u er geen aanspraak op maken. Deze regel geldt enkel voor gehuwde werknemers en zelfstandigen!
Voor de jaren dat het huwelijk duurde, wordt 62,5% van het loon van de ex-partner virtueel overgedragen. Men berekent voor de thuisgebleven partner een pensioen alsof die partner zelf gewerkt zou hebben. En ontstaan dus twee pensioenrechten op één loopbaan. Dit pensioen ontvangt u bovenop uw eigen rustpensioen zonder enige cumulatiebeperking! Dit pensioen wordt levenslang uitgekeerd tenzij u hertrouwd. Feitelijk of wettelijk samenwonen is geen bezwaar om dit extra pensioen te behouden. Het pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot heeft geen invloed op het pensioenbedrag dat uw ex-partner zal ontvangen. Zelfs na het overlijden van uw ex blijft u het pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot ontvangen. Het blijft zelfs doorlopen als uw ex-partner hertrouwt! Komt u in aanmerking voor dergelijk pensioen? Neem dan contact op met de Rijksdienst voor Pensioenen.

Wat met de groepsverzekering na echtscheiding?

In 1999 heeft het toenmalige Arbitragehof beslist dat gelden uit een levensverzekering/pensioensparen behoren tot het gemeenschappelijk vermogen van een koppel gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van goederen. Bij echtscheiding dienen deze gelden dan ook verdeeld te worden onder de ex-partners. En hoe zit het dan met gelden/tegoeden van een groepsverzekering bij echtscheiding? Het Grondwettelijk Hof heeft zich over deze vraag gebogen en laat geen twijfel bestaan. Het kapitaal is gemeenschappelijk voor een koppel dat gehuwd was onder het stelsel van gemeenschap van goederen. Als argumentatie wordt aangehaald dat de bijdragen aan de groepsverzekering die door de werkgever worden betaald, deel uitmaken van het loon, waardoor de prestaties van de groepsverzekering als inkomsten uit beroepsbezigheden worden beschouwd die krachtens het Burgerlijk Wetboek gemeenschappelijk zijn. Zoals vaak gebeurt, hebben we een duidelijk arrest dat echter bijkomende vragen oplevert die nog niet beantwoord zijn. Het kapitaal van een groepsverzekering is niet opeisbaar op het moment van de echtscheiding en komt ten vroegste vrij op de pensioenleeftijd. Een groepsverzekering kan niet vervroegd afgekocht worden. Hoe gaat men het verzekerde kapitaal berekenen bij echtscheiding en ontstaan hier geen nieuwe discriminaties? Stel dat één ex-partner een groepsverzekering heeft en de andere ex-partner een ambtenaar is met een veel hoger wettelijk pensioen? Het wettelijk pensioen is een eigen goed, de aanvullende groepsverzekering is gemeenschappelijk. Deze vraag werd niet beantwoord door het Grondwettelijk Hof.

Voor extra vragen over deze pensioenproblematiek kan je zeker terecht bij de gespecialiseerde pensioendiensten.