Overlijdensverzekering

Overlijdensverzekeringen zijn onontbeerlijk voor jonge gezinnen met kinderen, koppels die een onroerend goed wensen te verwerven, en alle ouders die de financiële toekomst van hun kinderen willen veiligstellen. Zodoende beschermen deze verzekeringen uw patrimonium en uw nabestaanden tegen financiële aderlatingen die een vroegtijdig duinenoverlijden met zich kunnen brengen.

De tijdelijke verzekering bij overlijden

Deze verzekering keert uit bij overlijden van de verzekerde, indien dit overlijden plaats vindt voor een in het contract afgesproken datum. Uw nabestaanden ontvangen de uitkering.

De levenslange verzekering bij overlijden

Deze verzekering betaalt bij overlijden de vooraf afgesproken som uit. Hiervoor is geen datum voorzien. Men kent immers niet zijn sterfdatum. De meest gekende verzekering hierin is de uitvaartverzekering.

Schuldsaldoverzekering

De meest gekende overlijdensverzekering is de financieringsverzekering of in de volksmond schuldsaldoverzekering.
Deze verzekering is in feite een tijdelijke levensverzekering met afnemend kapitaal. Ze is gekoppeld aan een lening op afbetaling, en vormt een garantie voor de nabestaanden van de verzekerde kredietnemer, ingeval die zou overlijden vooraleer zijn lening volledig is terugbetaald. In dat geval zal de verzekeraar dank zij deze 'schuldsaldo' aan de begunstigde van het contract (de geldschieter) het bedrag uitkeren dat op het moment van het overlijden, nog moet terugbetaald worden.

Goed om te weten

De schuldsaldoverzekering kan afgesloten worden op 1 of 2 personen met verminderingen voor niet–rokers en vrouwen.
Deze verzekering kan fiskaal aftrekbaar zijn.

TIP

Gewoonlijk leent men op 2 hoofden (vb. man en vrouw) Laat dan ook de schuldsaldo
100 % op elk hoofd onderschrijven in plaats van 50 % van het ontleend bedrag.
Zo blijft de overlevende partner niet met de helft van de schuld zitten !!!!!!