Brandverzekering – Woning

Zorg voor uw woning

Er zijn tal van redenen om uw woning en goederen degelijk te verzekeren. Na uw gezin is uw woning het dierbaarste bezit, een kostbaar goed dat u als een goede huisvader moet beschermen. Maar niet alleen u heeft belang bij een goede brandverzekering, vaak is het ook de hypotheekmaatschappij, die eist dat haar waarborg degelijk verzekerd is. Het is dus van groot belang dat u bij een zware schade de geldelijke middelen ontvangt om uw woning in nieuwwaarde te herstellen of weder op te bouwen.
Maar ook als huurder hebt u er alle belang bij om een brandverzekering te onderschrijven. Wij noemen dit de huurderaansprakelijkheid, omdat u verantwoordelijk kunt gesteld worden voor schade, die u aan het gebouw veroorzaakt.
Vanzelfsprekend mag u uw inboedel niet vergeten.

Uw woning voldoende verzekeren?

Er zijn verschillende waardebepalingen mogelijk:

 • U kan de waarde door een expert (evt. uw eigen architect) laten vaststellen.
 • U kan gebruik maken van het evaluatierooster van uw verzekeraar.
 • U kan de te verzekeren waarde ook zelf bepalen met behulp van uw verzekeringsmakelaar.

Bij een correcte waardebepaling zal de evenredigheidsregel niet toegepast worden bij schade.
Ook voor de waardebepaling van uw inboedel hebben de verzekeraars een evaluatiesysteem ontwikkeld. Ook hier geldt bij correcte toepassing het principe van de onbeperkte dekking.

vwHuis

Waarborgen

 • Brand en aanverwante gevaren
 • Aanslagen en arbeidsconflicten
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • Glasbreuk
 • Waterschade
 • BA Gebouw
 • Elektriciteitsschade

Keuzewaarborgen

 • Diefstal en vandalisme
 • Onrechtstreekse verliezen
 • Aardbeving
 • Rechtsbijstand