ABR-verzekeringen

Verzekering ABR (Alle Bouwplaatsrisico’s)

Tegenwoordig zijn onze woningen uitgerust met alle comfort en hypermoderne technologie. Ook de bouwsector evolueert enorm snel en er worden steeds meer gedurfde bouwconstructies opgericht. Het gebruik van nieuwe materialen en concepten op onbekende terreinen, ook bij traditionele woningen, verhogen de bouwrisico’s voor aannemers en ontwerpers.

De aansprakelijkheid van architecten en ingenieurs is bij ons geregeld bij wet. De 10 jarige aansprakelijkheid van aannemers en architecten is van openbare orde en wordt geregeld door artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek. Reeds in het jaar 2100 voor Christus bestonden er strenge regels omtrent de aansprakelijkheid van architecten en ingenieurs. De “Lex Telionis” was een wet op basis van het principe “oog om oog en tand om tand”. Een bouwheer wiens zoon verongelukte op een bouwwerf had het recht om de zoon te doden van diegene die het ongeval
veroorzaakt had. Tegenwoordig gelden er meer humane regels om de aansprakelijkheid van architecten, ingenieurs en aannemers te regelen. Sedert 1 juli 2007 zijn architecten wettelijk verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven met een minimum te verzekeren bedrag van 1.500.000 eur voor lichamelijke schade en 500.000 euro voor stoffelijke schade. Ook aannemers, onderaannemers, studieburelen, veiligheidscoördinatoren en landmeters lopen het risico om in een bouwproject aansprakelijk te worden gesteld. Een
verzekering “alle bouwplaatsrisico’s” (A.B.R.) is onmisbaar voor iedereen die bij een bouwproject betrokken is. Maar ook de bouwheer kan aansprakelijk gesteld worden. Op 8 maart filmde een beveiligingscamera in Vilvoorde de instorting van een voorgevel van een klooster. Tijdens
renovatiewerken kwam de voorgevel van het gebouw naar beneden en werd ook de stelling meegesleurd. Bij dit schadegeval bleef het gelukkig bij materiële schade.

Ontstaan:

Bij het ontstaan van de ABR-verzekering omstreeks 1930 was enkel de bouwheer verzekerd voor schade aan de werken veroorzaakt door overmacht. Vandaag kunnen alle partijen verzekerd worden die betrokken zijn bij het bouwproject. De tijd dat een ABR-verzekering enkel voor grote bouwwerken werd afgesloten is voorbij. Vandaag wordt er bij de bouw van een gewone woning steeds vaker een ABR-polis afgesloten. De premie hoeft ook geen bezwaar meer te zijn. Voor een bouwwerk met een waarde van 300.000 euro betaal je ongeveer een
éénmalige premie van 700 euro.

Wat is het doel van een ABR-POLIS?

• Vergoeden van de materiële schade aan de bouwwerf.
• Aansprakelijkheid verzekeren voor schade, veroorzaakt aan derden.

1. Verzekerde goederen:

De volgende goederen kunnen verzekerd worden:

• De bouwwerken die het voorwerp uitmaken van de aannemingen.
• Voorlopige werken in de aanneming voorzien.
• Machines, toestellen en installaties
• De bouwplaatsketen.
• Materieel en de bouwplaatsuitrustingen (v.b . stellingen)
• Bouwtoestellen, zoals kranen, bulldozers, graafmachines, generatoren.., e.d..
• Bestaande goederen eigendom van de bouwheer indien voor de aanvang van de werken een plaatsbeschrijving op tegenspraak is opgemaakt.

2. Welke risico’s zijn verzekerd?:

1. Schade of verlies die het gevolg zijn van overmacht zoals:

• Storm, orkanen, onweer, temperatuurwijzigingen.
• Grondverzakkingen of -verschuiving, instortingen, aardbevingen.
• Overstromingen.
• Brand of ontploffingen al dan niet ontstaan op de bouwwerf zelf.
• Neerstorten van een hefkraan op het bouwwerk.
2. Schade veroorzaakt door materiaalfouten, ontwerpfouten, berekeningsfouten of uitvoeringsfouten.
3. Diefstallen op de werf.
4. Schade die het gevolg is van onvoorzichtigheid of nalatigheid.
Aansprakelijkheidsverzekering:
Deze waarborg is meestal als aanvulling in de basisverzekering onderschreven. Deze verzekering in de ABR-polis komt pas tussen nadat de polissen burgerlijke aansprakelijkheid van de betrokken partijen zijn tussengekomen (v.b. b.a. polis van de aannemer of architect).
Niet voorzien in de standaarddekking is de waarborg “foutloze aansprakelijkheid” voor burenhinder op basis van art. 544 van het burgerlijk wetboek. Deze dekking kan in uitbreiding worden meeverzekerd.

Besluit:

Een abr-verzekering behoort niet meer tot de exclusiviteit van aannemers of architecten. Steeds meer wordt deze verzekering door de bouwheer zelf afgesloten. Een belangrijk argument om dit in eigen hand te houden is de controle op de polisvoorwaarden, verzekerde personen, gewaarborgde kapitalen en termijnen. Meer info op ons kantoor.