Mobiliteit en Verzekeringen!

Mobiliteit en verzekering,

De nadelen van onze mobiliteit ondervinden we dagelijks.
De ergernis van een file is nog verwaarloosbaar tegenover de maatschappelijke gevolgen van zware verkeersongevallen en de luchtvervuiling. De oplossing van deze schaduwzijde van onze mobiliteit is niet onmiddellijk voorhanden.

Het wereldwijd dieselschandaal bij autofabrikant Volkswagen dat in september jl. aan het licht kwam toont aan dat het beheersen van de strenge milieunormen niet evident is. Niet alleen de autofabrikant uit Wolfsburgs heeft problemen met het streefcijfer zero uitstoot CO2, ook andere automerken hebben gelijkaardige problemen. Begrijpelijk dat de roep naar elektrische auto’s steeds luider wordt.

 rijhulpsysteem

 

Ook verzekeraars zijn op zoek naar oplossingen voor het Mobiliteitsprobleem. Veilige wegen en zero ongevallen zijn, als het van de autoverzekeraars zal afhangen, in de nabije toekomst niet ondenkbaar. De verzekeraars zoeken hun heil hiervoor vooral in technologische innovaties, want 9 op 10 ongevallen zijn nog steeds het gevolg van menselijke fouten.

Studies wijzen uit dat zelfrijdende auto’s het aantal ongevallen met 81% zouden verminderen wat zou leiden tot veel lagere premies. Deze toekomstvisie is nog niet voor onmiddellijk maar toch zijn er al twee belangrijke autoverzekeraars die een premiekorting toestaan indien het voertuig uitgerust is met twee of meer rijhulpsystemen.

Veel voertuigen zijn al uitgerust met ABS (antiblokkeersysteem), ESP (stabiliteitscontrole) of ASR (antislip of tractiecontrole) omdat die wettelijk verplicht zijn. Als daarenboven het voertuig uitgerust is met minstens twee van de volgende rijhulpsystemen zoals parkeerhulpsystemen (*), aandachthulpsystemen (**), aanrijdingswaarschuwing en remhulpsystemen (***) of detectie van voetgangers en fietsers (****), wordt dit beloond met een lagere verzekeringspremie.

Klanten die investeren in veiligheid worden dus beloond. Critici merken op dat we te afhankelijk worden van die technologische snufjes zodat we niet gepast kunnen reageren bij noodsituaties.

Hoe dan ook, onze wereld verandert zeer snel en zelfrijdende auto’s zijn geen sciencefiction meer in een of andere Hollywoodfilm. Die nieuwe mobiliteit zal in de toekomst ongetwijfeld het landschap van de autoverzekeringsmarkt helemaal hertekenen.
Boeiende tijden nietwaar!

Marcel Caenen

* vb. voertuig kan volledig autonoom parkeren
** vb. geluidsignaal indien bestuurder het stuur loslaat
*** vb. vermijden kop-staartongevallen
**** vb. dodehoek assistent of via radar en camera voertuig laten stoppen voor voetgangers