Groepsverzekering! Wat als je van werkgever verandert?

Wat als je van werkgever verandert ?

Het veranderen van werkgever kan nare gevolgen hebben voor het pensioenspaarpotje dat u via de groepsverzekering heeft opgebouwd. Velen zijn zich hiervan niet bewust. Het meest frappante is bij overlijden voor de eind- of pensioenleeftijd van 65 jaar nadat je van werkgever veranderde. Het is immers mogelijk dat uw erfgenamen niets ontvangen... groepsverzekering

UKZT

UKZT zijn contracten van het type Uitgesteld Kapitaal Zonder Tegenverzekering. Kijk je groepsverzekeringscontract na of deze woorden terugkomen in de beschrijving van de waarborgen van je groepsverzekering. Uw nabestaanden grijpen naast de opgebouwde spaarpot bij overlijden voor je 65 jaar. Zolang je voor dezelfde werkgever werkt die een groepsverzekering geeft, voorziet deze groepsverzekering eveneens een overlijdensdekking of een vorm van levensverzekering. Verander je van werkgever, dan betaalt deze oude werkgever niet langer de overlijdens- of levensverzekering en behoud je enkel het spaarpotje in de UKZT. Kom je dan te overlijden, dan schiet er niets over. De laatste 15 jaar gebruikte men de formule van UKZT minder en minder. Groepsverzekeringen die aanvang namen voor 2000 zijn vaak opgebouwd met een UKZT. Kijk je documenten na en vraag wat er met je spaarreserve gebeurt als je voortijdig overlijdt.

Opties

Gelukkig kan je dit mogelijk financieel verlies voorkomen. Iedere werkgever en zijn verzekeraar biedt je 4 opties aan na je ontslag.

1 - Niets doen. U kunt de spaarpot bij de verzekeraar van uw vorige werkgever laten staan. Misschien heb je daar nog historische rendementen van 4,75%? Waarom zou je dit hoge rendement niet proberen te behouden? Je erfgenamen lopen echter de kans niets te krijgen als je overlijdt voor je 65ste verjaardag. De alternatieve oplossing bestaat erin zelf een levens- of overlijdensdekking af te sluiten. Stel het opgebrachte rendement is hoger dan de kostprijs van deze overlijdensdekking. Probleem opgelost. Denk niet, het zal mij niet overkomen. 12% van de bevolking haalt zijn 65ste verjaardag niet.

2 - Onthaalstructuur. Verzekeringsmaatschappijen bieden een mogelijkheid aan waar je slapende contracten kan parkeren en noemen dit de ‘Onthaalstructuur’. Hier wordt de reserve uitgekeerd als je overlijdt voor je 65ste. Nadeel is het (veel) lagere rendement dan het hogere rendement van een groepsverzekering. Momenteel spreken we hier over een netto rendement tussen de 0 en 1%.

3 - Groepsverzekering nieuwe werkgever. Biedt je nieuwe werkgever een groepsverzekering aan met aanvullend pensioen? De spaarreserves opgebouwd bij de vorige werkgever kan je overdragen naar de pensioenverzekeraar van de nieuwe werkgever. Voordeel: de verzekeraar zal de bestaande reserves uitbetalen aan je naasten indien je overlijdt voor je 65ste. Groot nadeel is het verlies van het hogere rendement voor de verdere kapitalisatie in de toekomst. Huidige rentevoeten zijn merkelijk lager en vrij recent is er een voorakkoord bereikt tussen de sociale partners dat de gewaarborgde rendementen op groepsverzekering zullen dalen evenredig met de rendementen op langlopende obligaties. Mogelijks extra voordeel bestaat erin dat je een overzicht behoudt van je pensioenreserves indien je in het verleden van werkgever veranderde die ook een groepsverzekering aanbood.

4 - Overdracht naar een pensioeninstelling. Pensioenreserves kan je overdragen naar speciale pensioeninstellingen zoals de Integrale, een coöperatieve verzekeraar die mogelijke winst verdeelt in verhouding tot hun kapitaalinbreng. Nadeel is dat je geen garantie op rendement krijgt en dat je administratief zelf het initiatief dient te nemen.

Besluit

Het opbouwen van een pensioenkapitaal via een groepsverzekering is een zeer gegeerde vorm van loon omdat deze fiscaal zeer goed scoort. Totale belasting op de pensioenspaarpot is zeer laag in vergelijking met de belasting van onze inkomsten. Wat met je groepsverzekering als je met brugpensioen gaat? Door promotie in het bedrijf kom je terecht in een ander pensioenplan? Faling van je werkgever? Door ziekte of ongeval kan je niet meer gaan werken? Je richt een managementvennootschap en blijft werken voor de ‘oude’ werkgever…

Het al of niet zoeken van een nieuwe werkomgeving ga je zeker niet alleen laten afhangen van je spaarpot in je bestaande groepsverzekering maar je dient er wel degelijk rekening mee te houden in het totale kostenplaatje. Gelukkig kan je onafhankelijke verzekeringsmakelaar je bijstaan om je hierover te informeren of je bijstaan voor het zoeken naar een onthaalstructuur en/of geschikte pensioeninstelling.