Het nieuwe erfrecht is er. Hoe zit dat nu?

Sessie rond het nieuwe erfrecht in de Museumkerk is volledig volzet.

Inschrijvingen niet meer mogelijk (volzet).

Dinsdag 28 november omstreeks 19u in de Museumkerk van Oud-Rekem

Is het huidige erfrecht nog wel afgestemd op de Nieuwe gezinssituaties van 2017?

Onze maatschappij evolueert constant. Nieuwe gezinssituaties, feitelijk en wettelijk samenwonenden, nieuwe samengestelde gezinnen én gehuwden hebben onze samenleving veranderd. Veel mensen stellen zich dan ook terecht de vraag of de huidige wetgeving wel beantwoordt aan hun persoonlijke behoeften. Voor velen is het verschil tussen wettelijk en feitelijk samenwonenden en gehuwden niet duidelijk.

Nieuwe gezinsvormen vereisen ook andere verzekeringsbehoeften. De financiële gevolgen bij het overlijden van één van de partners zijn onvoldoende gekend. Wettelijk en feitelijk samenwonenden zijn vaak niet of onvoldoende verzekerd tegen dat risico. In het huidig erfrecht hebben wettelijk samenwonenden maar een beperkt erfrecht. Bij een eventueel overlijden hebben zij enkel het vruchtgebruik van de gezinswoning en de inboedel. Voor feitelijk samenwonenden is zelfs het vruchtgebruik van de woning niet voorzien in het erfrecht, zelfs niet als ze mede-eigenaar zijn.

Gehuwden

Bij gehuwden is dat heel anders. De overlevende echtgenoot erft automatisch het vruchtgebruik van alle onroerende en roerende goederen. Afhankelijk van het huwelijksvermogensstelsel, een huwelijkscontract of testament, andere reservataire erfgenamen (echtgenoot of echtgenote, kinderen of kleinkinderen, ouders) kan bepaald worden in welke mate hij of zij eigenaar wordt. Dit is uiteraard geen pleidooi voor het huwelijk, maar de wettelijke regels bij een huwelijk bieden wel meer mogelijkheden om de successieplanning vooraf te regelen.

Wettelijk of feitelijk samenwonenden

Maar ook samenwonenden kunnen elkaar financieel beschermen op gebied van erfrechten. Zij kunnen een schenking doen of een testament opstellen. Een levensverzekering afsluiten biedt eveneens vele voordelen. Men kan het verzekerd kapitaal buiten de nalatenschap houden. Bij overlijden wordt dit kapitaal onmiddellijk aan de in de polis aangeduide begunstigde uitbetaald. Ook voor gehuwden die met een huwelijkscontract ‘scheiding van goederen' gehuwd zijn kan een levensverzekering een uitweg zijn. De begunstigingsclausule in een levensverzekeringscontract is dan ook heel belangrijk. Via deze clausule kunnen niet bloedverwanten in nieuw samengestelde gezinnen begunstigd worden. Als er geen specifieke begunstigde in het contract is aangeduid, is het erfrecht van toepassing.

Nieuw erfrecht

Ons huidige erfrecht is afgeleid van een basiserfrecht dat nog dateert uit de tijd van Napoleon (1804) en is nog steeds gebaseerd op de traditionele gezinsvorm. Een hervorming drong zich dus op. Minister van justitie Koen Geens heeft deze hervorming in december 2016 aangekondigd. De grote krachtlijnen van het nieuwe erfrecht zijn de afschaffing van het voorbehouden erfdeel voor de ouders en nieuwe regels voor schenkingen. Er zal ook een mogelijkheid zijn om erfovereenkomsten op te stellen. Een erfenis op maat regelen zal dus in de toekomst veel gemakkelijker zijn en dus voor meer vrijheid en zekerheid zorgen. Een eerste wetsvoorstel is reeds ingediend bij het parlement, nu is het wachten op de definitieve wet. Verwacht wordt dat dit rond de jaarwisseling zal gebeuren zodat de wet in voege kan treden op 1 januari 2019. Wij volgen deze materie uiteraard op de voet. In een volgende editie informeren we je uitgebreid omtrent alle details van het nieuwe erfrecht.

Heb je vragen over je individuele situatie of overweeg je een successieplanning? Maak een afspraak op ons kantoor met een gespecialiseerd medewerker. Wij begeleiden je graag om de juiste keuze te maken.