Digitale handtekening

Je verzekeringscontracten digitaal ondertekenen is vandaag geen uitzondering meer. Steeds meer van onze klanten ondertekenen hun verzekeringscontracten digitaal d.m.v. hun elektronische identiteitskaart. Sedert de introductie van de elektronische belastingsaangifte zijn veel mensen vertrouwd met die nieuwe techniek. Het papierloze kantoor (paperless office) komt hierdoor weer een stap dichterbij.

Digitaal ondertekenen

Digitaal ondertekenen kan bij ons op kantoor met uw eID of bij u thuis op één van onze tablets of pc’s. Binnenkort zal men ook op de eigen PC of tablet thuis digitaal een polis kunnen ondertekenen. Een kaartlezer en de pincode van de eID-kaart zijn wel noodzakelijke voorwaarden.

De elektronische handtekening heeft dezelfde juridische waarde als een traditionele handtekening en is dus 100% betrouwbaar. Omdat alle elektronisch ondertekende documenten bewaard worden op zwaar beveiligde servers kan de vertrouwelijkheid uiteraard gegarandeerd worden. Het is ook niet mogelijk om een elektronisch ondertekend document te wijzigen waardoor vervalsing uitgesloten is.

Deze nieuwe functionaliteit zal ons helpen om de administratieve druk in ons kantoor te beheersen. Rangschikken en opzoeken van documenten wordt vereenvoudigd. Het vermijden van papier heeft daarenboven een positieve impact op ons milieu. Een ecologisch issue dat, indien op grote schaal toegepast, onze planeet goed kan gebruiken.

Voorlopig is het nog van belang dat u als klant uw pincode kent. Dat is niet steeds het geval. We raden dan ook aan om uw pincode, die u van uw gemeente hebt ontvangen, wijzigt in een code die u gemakkelijk onthoudt, maar die voor anderen niet te raden is. Gebruik daarom niet uw postcode, geboortejaar of deel van uw telefoonnummer.

In de loop van 2016 zullen wij u de mogelijkheid bieden om via uw smartphone documenten te ondertekenen d.m.v. identificatie met uw id-kaart zonder gebruik van de pincode. Wij komen hier later nog op terug.