‘t Nieuwsje nr. 54 – september 2007 – Het klimaat beïnvloedt ook de verzekeringssector.