‘t Nieuwsje nr. 51 – januari 2006 – Natuurrampenverzekering eerstdaags een feit!