Wat te doen na een ongeval?

cartoon schadeHet allerbelangrijkste na een verkeersongeval is de correcte en vooral snelle afhandeling van het schadedossier. Hiervoor is een volledig en juist ingevuld aanrijdingsformulier nodig. Zonder dat correct ingevuld schadeformulier kan de verzekeringsmaatschappij zich niet zo gemakkelijk een oordeel vormen over wie aansprakelijk is. Het schadedossier zal dan onnodig lang aanslepen.

Dus een correct ingevuld aanrijdingsformulier leidt tot een snelle regeling! Immers, de meeste verzekeringsmaatschappijen hebben de RDR-conventie afgesloten. De afkorting RDR is de samentrekking van het Franse Règlement Direct en het Nederlandse Directe Regeling.
RDR verwijst naar een afspraak tussen verzekeraars door de verzekeraars uitgewerkt in 1972 en nadien verfijnd, met als doel tot een snellere vergoeding van de slachtoffers van een verkeersongeval te bekomen door vereenvoudiging van het dossier.

Wat betekent de RDR-regeling nu concreet voor u na een schadegeval?

In principe wordt de schadevergoeding uitbetaald door de BA-verzekeraar van het voertuig dat “in fout” is. Bij de RDR-regeling is dat dus NIET zo!
Als de RDR-regeling wordt toegepast wordt je voor je materiële schade vergoed door je eigen verzekeraar.Dit kan natuurlijk enkel indien dat er duidelijk blijkt dat de tegenpartij in fout is.

De conventie wordt dus heel vaak toegepast. In de overeenkomst tussen de maatschappijen wordt bepaald in welke gevallen men zal overgaan tot vergoeding van de eigen cliënt.

Natuurlijk zal een RDR-regeling niet altijd van toepassing zijn. Om een RDR-regeling toe te passen moet er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. De belangrijkste zijn:

  1. het ongeval moet in België gebeurd zijn ;
  2. de schade moet zijn veroorzaakt door een botsing, d.w.z. een contact tussen twee of meer verplicht verzekerde voertuigen ;
  3. de betrokken verzekeringsmaatschappijen moeten toegetreden zijn tot de conventie (vraag dit aan je makelaar)
  4. het bedrag van de materiële schade aan het voertuig van de verzekerde die niet aansprakelijk is voor het ongeval, mag het plafond van de conventie (€8.500 opgetrokken tot €25000 vanaf 01 juli 2007) niet overschrijden ;
  5. de directe verzekeraar (de verzekeraar van de niet-aansprakelijke bestuurder of van het slachtoffer) moet in het bezit zijn van eensluidende en onbetwistbare elementen (gemeenschappelijk aanrijdingsformulier, bij gebrek daaraan de allereerste versie van de partijen) die de mogelijkheid moeten bieden om in verschillende courant voorkomende schadegevallen het aansprakelijkheidsbarema van de RDR-conventie toe te passen

Een goed ingevuld aanrijdingsformulier is dus de basis van deze schaderegeling!

Hoe moet je een aanrijdingsformulier correct invullen?

  • Beide partijen moeten alle vakken op de voorzijde van het formulier invullen en het gezamenlijk ondertekenen.
  • Vergeet niet de situatieschets, de kruisjes ter verduidelijking van de schets en eventuele opmerkingen.
  • Zorg er steeds voor dat u de namen en adressen van eventuele getuigen hebt genoteerd.
  • Vul zelf de achterzijde van het aanrijdingsformulier in.

Als u het niet eens bent met de omstandigheden van het ongeval of u bent het slachtoffer geworden van een vluchtmisdrijf,
waarschuw dan onmiddellijk de Politie (tel. 101) die een proces-verbaal zal opstellen.

Maar wat indien de politie of Rijkswacht ter plaatse was, moet er dan ook nog een aanrijdingsformulier ingevuld worden?

De politie of Rijkswacht zal vaak een P.V. ( proces-verbaal) opstellen. Dit proces-verbaal gaat niet onmiddellijk naar de verzekeringsmaatschappijen, integendeel. Het duurt maanden, hele lange maanden, vooraleer het dossier terecht komt bij de verzekeringsmaatschappij. Een P.V. gaat immers eerst naar het parket van de Procureur des Konings. Deze moet zich in eerste instantie uitspreken over het schadegeval. Dit neemt veel tijd in beslag, want de parketten hebben bergen werk. Het dossier komt in een lange wachtrij terecht en het kan maanden duren vooraleer het dossier wordt vrijgegeven. En zolang als de maatschappij moet wachten op het strafdossier, zolang moet U ook wachten op uw centjes…
Dus, ook al kwam er politie ter plaatse en werd er een P.V. opgesteld, toch een aanrijdingsformulier invullen en dit aan uw makelaar bezorgen.

Hier een voorbeeld van een volledig en correct ingevuld schadeformulier:Aanrijdingsformulier1