Speed pedelec, elektrische fietsen en brommers: verplichte inschrijving!

Speed pedelec, elektrische fietsen en brommers: verplichte inschrijving!

De verplichting tot inschrijving voor de snellere elektrische fietsen (Speed pedelec), snorfietsen en brommers bestaat al sinds 2014. Er was echter geen kenteken met een geschikt formaat voorhanden. Op 9 september 2016 is nu het ontbrekend Ministerieel besluit gepubliceerd.

In principe is er een inschrijvingsplicht voor ieder twee-, drie- en vierwielig voertuig dat beantwoordt aan de begripsomschrijvingen van de Europese Verordening: ‘fietsen met trappers, uitgerust met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning, en waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een snelheid van 25 km/u of minder, en waarbij de hulpmotor een nominaal continu maximumvermogen (elektrische motor) of netto maximumvermogen (verbrandingsmotor) heeft van maximaal 1.000 watt’.

Is elke fiets met elektrische trapondersteuning die niet beantwoordt aan deze definitie dan een Speed pedelec?

Vanaf 1 oktober 2016 is er een nieuwe definitie voor dit nieuwe type voertuig: ‘elk tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen, met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km/u, met een netto-maximumvermogen (verbrandingsmotor, maximale cilinderinhoud 50 cm³) of nominaal continu maximumvermogen (elektrische motor) van ten hoogste 4.000 watt’.

Voor het besturen van een Speed pedelec moet je 16 jaar oud zijn en beschikken over een rijbewijs van minstens categorie AM.

Verplichte motorrijtuigenverzekering

Op het inschrijvingsformulier wordt de vraag gesteld of de Speed pedelec ‘autonoom’ kan rijden. Als het antwoord ‘ja’ is, moet het afsluiten van            een WAM-polis bevestigd worden.

Maar wat is ‘autonoom’ rijden?

Noch de wetgever, noch de DIV hebben dit gedefinieerd. Wij gaan er vanuit dat ‘autonoom’ hier verwijst naar artikel 1 van de WAMwet (…door een mechanische kracht kunnen worden gedreven, zonder aan spoorstaven ….) en dus ‘voortbewegen zonder enige tussenkomst van trap- of spierkracht’. Voorlopig adviseren wij je om hier altijd ‘ja’ te antwoorden.

99% van de betrokken elektrische fietsen heeft namelijk een knop of gashendel, waarbij de motor actief wordt, zonder de trappers te beroeren. Die functie is bedoeld als wandelassistentie, om bijvoorbeeld de zwaardere fiets uit een ondergrondse garage te duwen, maar het gevolg is dat men er een eindje autonoom mee kan rijden, al is het zeer traag.

Zwakke weggebruiker?

Houdt dit nu in dat de bestuurder van een Speed pedelec geen zwakke weggebruiker meer is?

Hierover is ons nog geen rechtspraak bekend. De eerste discussies duiken wel op in schadedossiers. De rechter zal de fiets toetsen aan              de WAM-wet. De inschrijving als Speed pedelec en een groene kaart kunnen daarbij een ongunstige indicatie zijn, hoewel de discussie rond autonoom rijden even goed kan opduiken bij de tragere gemotoriseerde rijwielen, omdat deze ook autonoom kunnen voortbewegen met de ‘wandelassistentie’ van de motor.

Overzicht

Er zijn 3 verschillende types met hun eigenschappen en de bijhorende voorwaarden waar je rekening mee moet houden zoals: een rijbewijs, verzekering, nummerplaat, je veiligheid…

  1. Een fiets met elektrische hulpmotor (≤ 250 W en ≤ 25 km/u) beschikt enkel over trapondersteuning en heeft geen COC (certificaat van overeenstemming).
  2. Een gemotoriseerde fiets (≤ 1000 W en ≤ 25 km/u) beschikt altijd over trapondersteuning maar kan ook zijn uitgerust met een motor die autonoom zonder gebruik van de pedalen kan werken.
  3. Een speed pedelec (≤ 4000 W en ≤ 45 km/u) is een snelle elektrische fiets waarbij de trapondersteuning niet stopt bij 25 km/u. Je kunt door zelf mee te trappen snelheden tot 45 km/u behalen. Speed pedelecs vallen daardoor niet in de categorie ‘fietsen’, maar in die van de bromfietsen.

Naast brommers en snorfietsen zijn een aantal categorieën van fietsen met trapondersteuning onderworpen aan de verzekeringsplicht, dienen ingeschreven te worden en krijgen een nummerplaat toegewezen. Deze regels en wetgevingen zijn in voege sinds december 2016. Contacteer dringend uw makelaar als je hierover nog vragen hebt of de procedure nog dient op te starten. Eerstdaags starten zeker de eerste politiecontroles op deze inschrijvingen Een verwittigd chauffeur is er twee waard!