KILOMETERFRAUDE ‘BIJNA’ VERWAARLOOSBAAR

Het Car-Pass systeem is ontwikkeld om het terugdraaien van kilometertellers te bestrijden. Iedereen kent wel de grappige radio- en tv-spots waarbij een Belg gesignaleerd is in het noorden van Nederland of in de buurt van Kaapstad in Zuid Afrika. Met een oude auto wordt tegen hoge snelheid achteruit gereden. In 2009 bedroeg het aantal fraudegevallen 0,20% van de afgeleverde certificaten, d.w.z. dat bij 1395 voertuigen werd vastgesteld dat de kilometerstand werd teruggedraaid met gemiddeld 83.258 km(!).

Controle is enkel mogelijk bij voorheen in België ingeschreven en onderhouden voertuigen. Het fraudepercentage met import- en exportwagens ligt beduidend hoger. Internationale samenwerking is dan ook aangewezen.
Ondernemingen uit de automobielsector zijn zich meer en meer bewust van de noodzaak van controle en zijn steeds beter vertrouwd met de wetgeving rond kilometerfraude. Vzw Car-Pass ontving in 2009 meer dan 13,6 miljoen kilometerstanden van o.a. garages, auto-experten,… Het aantal fraudegevallen loopt verder terug, jaar na jaar vermindert het aantal schadegevallen. 1614 in 2008 tegenover 1395 in 2009. Procentueel is dit marginaal behalve voor de slachtoffers. Sommige fraudegevallen zijn echt schrijnend. Gemiddeld werd de teller met 83.258 km teruggedraaid, omgerekend betekent dit een fraudebedrag van + 4 miljoen euro ten nadele van de autokopers die voor een auto te veel hebben betaald.
Nationaal boekt de vzw Car-Pass heel wat succes en ook het grote publiek begrijpt de noodzaak van deze extra controle. Het besef groeit dan ook dat de kilometerfraude internationaal moet aangepakt worden. Car-Pass organiseert in dit kader een Europese conferentie om ook tot een Europese oplossing te komen.