Hagel maakt brokken!

42.000,00 voertuig werden tijdens de jongste pinksterstorm door de hagel beschadigd.

Voor zij die een omnium of beperkte omniumverzekering hebben afgesloten is er geen probleem. Hun schade zal doorgaans volledig worden terugbetaald omdat het klassiek eigen risico meestal niet van toepassing is voor de waarborg natuurrampen.

Zij die geen omniumverzekering of mini-omnium hebben kunnen in bepaalde gevallen beroep doen op het rampenfonds.

hagelschade

De Directie Rampenschade van het FOD Binnenlandse zaken bepaalt, na advies van het KMI, of een storm als ramp kan erkend worden. Uiteindelijk beslist de Ministerraad en wordt die beslissing in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Indien de storm als ramp erkend wordt kan men een aanvraag tot vergoeding indienen ten laatste voor het einde van de 3e maand na de maand van publicatie in het Staatsblad. De aanvraag moet in dubbel gericht worden aan de gouverneur van de provincie waar de schade heeft plaatsgevonden.

Voor voertuigen moet het formulier “natuurlijke personen” gebruikt worden samen met het bijzonder formulier B “roerende goederen”. U kan deze documenten downloaden via de hierna vermelde link: http://ibz.be/download/natuurramp/alg_form_nat_personen.pdf
Belgie-1a-600x275


Wie en wat wordt vergoed?

Er moet rekening gehouden worden gehouden met een vrijstelling van 250 euro en er wordt maximaal slechts één auto per gezin vergoed. Om die reden moet er bij de aanvraag steeds een attest van de gezinssamenstelling worden gevoegd (verkrijgbaar bij de Gemeente).

Welke voertuigen vergoed worden is niet gepreciseerd in het oorspronkelijke KB. Men spreekt van motorvoertuigen voor gezinsgebruik. Personenauto’s, motorfietsen en bromfietsen komen in aanmerking maar het is niet duidelijk of lichte vrachtwagens of minibussen uit de boot vallen. Wij raden deze voertuigbezitters aan om toch een aanvraag in te dienen.

De uitgekeerde vergoedingen worden bepaald volgens een tabel (zie hierna)die gebaseerd is op het aantal eenheden per huishouden en de fiscale PK van het voertuig.

Tabel III

PK betekent in deze tabel fiscale PK. Alle bedragen zijn inclusief btw.
Hoe groter het gezin, hoe groter de fiscale PK van het voertuig mag zijn. Maar de lat ligt bijzonder laag.
Enkele voorbeelden :

    • een echtpaar zonder kinderen met een Volkswagen Golf (fiscale PK 9), krijgt geen vergoeding
    • een alleenstaande met een Volkswagen Polo (fiscale PK 8) wordt vergoed
    • maar als deze alleenstaande met een BMW van de 3-reeks (fiscale PK 9) rijdt, dan wordt zij/hij niet vergoed
    • om vergoeding te krijgen voor een voertuig met 12 fiscale PK moet het gaan om een gezin met 5 personen

De kans dat de afgelopen Pinkerstorm als ramp zal erkend worden, is zeer groot.
Schadelijders zullen zich dus kunnen richten tot het Rampenfonds om vergoeding voor hun beschadigd voertuig te vragen.
Uiteraard zal men ettelijke maanden geduld moeten hebben gezien het groot aantal schadelijders.
Een volledige vergoeding zit er sowieso niet in. Het Rampenfonds is dus geenszins een alternatief voor de omniumverzekering. Voor meer informatie kan u ons steeds contacteren.

5f050ee4-f5f0-11e3-aa16-8e1a79ed7742_web_scale_0_0608766_0_0608766___jpg_h380_jpg_568