Fiscale woonkredieten

Fiscaliteit van de woningkredieten gewijzigd

De regering heeft de fiscale aftrek van woonkredieten gewijzigd. Op 1 januari 2005 trad een nieuw systeem in voege. In het oude systeem werd de aftrek bepaald in functie van de omvang van de lening en van het inkomen. In het nieuwe systeem daarentegen zal de aftrek voor iedereen gelijk zijn en is er één gezamenlijke aftrek voor kapitaalaflossingen, intresten en premies van de levensverzekering. Dit is een belangrijke vereenvoudiging t.o.v. het oude systeem waar u deze drie posten onder aparte rubrieken moest aftrekken op uw belastingaangifte.
Het fiscaal voordeel wordt dus bepaald op basis van het “marginaal” tarief * (45 à 50 %).

Nieuwe kredieten?

De nieuwe fiscale aftrek geldt voor “nieuwe” hypothecaire kredieten die zijn afgesloten na 1 januari 2005 voor het bouwen, verbouwen of kopen van de eigen en tevens enige woning met een minimum looptijd van 10 jaar. De lening moet zijn aangegaan bij een instelling die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte (zijn de 15 lidstaten van de Europese unie + ijsland, Liechtenstein en Noorwegen).

Het oude systeem blijft behouden voor kredieten die zijn aangegaan vóór 01/01/2005 en voor nieuwe kredieten afgesloten na 01/01/2005 indien er nog intresten worden aangegeven voor een reeds bestaand krediet.

Verbouwleningen aangegaan na 1 januari 2005 terwijl de oorspronkelijke hypotheek nog loopt zullen nog onder het oude systeem vallen. Dat geldt ook voor de overname van lopende hypotheekleningen. Het gevolg hiervan is dat de 2 systemen nog gedurende vele jaren parallel zullen lopen.

Welk bedrag mag worden afgetrokken?

Voor het a.j. 2011 (inkomsten 2010) mag een basisbedrag van 2080 € per echtgenoot worden afgetrokken. Zoals hierboven al vermeld speelt het beroepsinkomen dus geen rol meer. Daarenboven mag gedurende de eerste 10 jaar van het krediet voormeld bedrag verhoogd worden met 690 € indien de eigen woning ook de enige blijft. Indien het gezin van de kredietnemers 3 of meer kinderen ten laste heeft mogen voormelde bedragen nog eens met 70 € verhoogd worden. In theorie kan een gezin met 3 kinderen dus in totaal 2.840 € per echtgenoot aftrekken. Om het aftrekbare bedrag bij echtgenoten of wettelijk samenwonenden te bepalen past de fiscus de evenredige verdeling toe.

Een voorbeeld ter illustratie !

  • Inkomen: Een echtpaar zonder kinderen heeft een netto belastbaar inkomen van respectievelijk 23.000 € en 17.000 € (samen 40.000 €)
  • Hypotheeklast: 6.800 € (kapitaal, intresten en schuldsaldo verzekering)
  • Gemeentebelasting: 7 %

Aftrekbaar bedrag ?

 

Evenredige verdeling

Maximum aftrekbaar

Partner 1

6.800 x 23.000/40.000=3.910 €

2.770, €

Partner 2

6.800 x 17.000/40.000=2.890 €

2.770, €

Totaal aftrekbaar

5.540, €

 

Werkelijke belastingbesparing !

 

 Berekening belastingvermindering

  Belastingbesparing 

Partner 1     2.770 x 45 % x 1,07 (gemeentebel)

1.333,76 €

Partner 2     2.770 x 45 % x 1,07 (gemeentebel)

1.333,76 €

Totale besparing

2.667,52 €

 

Soepele behandeling van verbouwleningen

Een belangrijk voordeel van het nieuwe systeem zijn de gevolgen op fiscale behandeling van verbouwleningen. In het oude systeem kwamen deze leningen in aanmerking voor de bijkomende intrestaftrek. Voorwaarde was wel dat de verbouwwerken minstens 24.000 € (a.j. 2004) bedroegen (btw inbegrepen) en uitgevoerd werden door een geregistreerd aannemer. Die verplichtingen vallen in het nieuwe systeem weg zodat de fiscale aftrek veel soepeler en eenvoudiger wordt.

Uiteraard zal dit artikel niet op alle situaties een afdoend antwoord geven. U heeft misschien nog persoonlijke vragen, aarzel dan niet om ons uw vraag voor te leggen.